Hamburger Catering

Çocuk ve Genç Psikiyatristi
Psikoterapist

İçerik 1

Hakkında

Uzm. Dr. DENİZ ARGÜZ ÇILDIR, 1987 yılında Isparta’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini anne ve babasının görevi nedeniyle çeşitli illerde yaptı. 2010 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çocuk ve Ergen psikiyatrisi uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra 2015 yılında İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışmaya başladı, mecburi hizmetini burada tamamladı. Çalışmakta olduğu hastanede çocuk ve genç hastalarını takip etmenin yanı sıra 2018 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Ensititüsü Temel Sinir bilimler Anabilim Dalı’nda doktora eğitimi almaya başladı. Akademik faaaliyetlerine nörogörüntüleme ve çocuk ve genç psikiyatrisi alanında devam etmektedir. 2021 yılı kasım ayından itibaren serbest hekimlik yapmaktadır.

Ana çalışma alanları; okul öncesi dönem çocukların ruh sağlığı bozuklukları, okul çağı ve gençlik dönemi Depresyon ve Anksiyete Bozuklukları, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Trikotillomani, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Disleksi, Yeme Bozukluğu ve Otizm’dir. Prenatal dönem sorunlarının okul öncesi dönem çocukların ruh sağlığı üzerine olan etkileri, trikotillomani, aile tutumları, ilaç yan etkileri, disleksi ve nörogörüntüleme alanlarında yurtdışı ve yurtiçinde yayınlanmış bilimsel makalelerinin yanısıra çocuk ve ergenlerde rüyalar ile ilgili yazdığı bir kitap bölümü bulunmaktadır.


Aldığı Eğitim ve Kurslar


Psikanalitik yönelimli Psikoterapi yaklaşımının kuramsal eğitimleri ve olgu süpervizyonları (Londra Tavistock kliniği M14 eğitimleri )

İzmir Odağ Derneği, Çocuk ve Ergenlerle Ruhsal ve Psikososyal Alanda Çalışan Meslek Üyelerine Yönelik Psikodinamik Psikoterapi Kuramsal Eğitim Programı, 2017-2019.

Triple P- Olumlu Annebabalık Programı Uygulayıcı Eğitimi

Avrupa Bilişsel ve Davranışçı Tedavi Derneği Çocuk ve Ergen 2. Ve 3. Dalga (Kabul ve Kararlılık ve Şefkat Odaklı Terapi) Bilişsel Davranışçı Terapi (Maria Ceu Salvador, 2018-2020)

Depresyondan Maniye Duygudurum Bozukluğu Olan Ergenlerde Güvenilir Ayırıcı Tanı Nasıl Yapılır? Kursu- 6. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, 2. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, 2014, Antalya.

Çocuk ve Ergenlerde Anksiyete Bozukluklarının Bilişsel Davranışçı Terapisi Kursu-6. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, 2. Uluslararası Çocuk ve Ergen PsikofarmakolojisiSempozyumu, 2014, Antalya.

Bebek Ruh Sağlığı Kursu-23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 2013, Edirne.

Ruhsal Bozukluklarda EMDR (Doç. Dr. Burhanettin KAYA, İzmir, 2017)

Travma ve İlişkili Ruhsal Bozukluklarda EMDR uygulamaları süpervizyon toplantısı (İzmir, 2018)

Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşam Boyu Versiyonu örneğinde ‘Yapılandırılmış Görüşme Teknikleri’ Kursu, İzmir, 2012?

Otizm Spektrum Bozukluğu Tarama ve Takip Programı, Ankara, 2017, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Madde Bağımlılığı Hekim Eğitimi, İzmir, 2016, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

İçerik 2

İçerik 3

Yayınlar

Çildir DA, Kalyoncu T. Trichotillomania Associated With Aripiprazole: A Case report. Journal of Clinical Psychopharmacology, 2017.

Kalyoncu T, Çıldır DA, Özbaran B. Trichotillomania in celiac disease patient refractory to iron replacement. International Journal of Adolescent Medicine and Health, 2017.

Cildir DA, Ozbek A, Topuzoglu A, Orcin E, Janbakhishov CE. Association of Prenatal Attachment and Behavioral, Emotional and Developmental Outcomes at Early Childhood: A Longitudinal Study, Infant Mental Health Journal, 2021

Cildir DA, Ozbek A, Mustan AT. Parenting and Family Adjustment in Pediatric Trichotillomania: A Case Control Study. Journal of Behcet Uz Children’s Hospital, 2021.

Cildir DA, Ada E. Magnetic Rezonance Findings in Dyslexia. Türkiye Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2021.


Bildiriler

Ulusal ve Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler:

Cildir DA, Ozbek A, Mustan AT, ‘Parental Attitudes And Family Adjustment In Pediatric Trichotillomania: A Case Control Study’ 10th International Congress on Psychopharmacology and 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, ANTALYA, Nisan 2018, Uluslararası Hakemli.

Cildir DA, Ozbek A, ‘ Pediatric Trichotillomania and Parental Alexithymia: A Case Control Study’ 10th International Congress on Psychopharmacology and 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, ANTALYA, Nisan 2018, Uluslararası Hakemli.

Cildir DA, Kalyoncu T, Ergüvendi FA, ‘Anxiety sensitivity and sleep habits of adolescents diagnosed with obsessive compulsive disorder’ 10th International Congress on Psychopharmacology and 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, ANTALYA, Nisan 2018, Uluslararası Hakemli.

Kalyoncu T, Cildir DA, Ergüvendi FA, ‘Gender Differencies in The Relationship Between Teacher Report on the BRIEF and Weschsler Intelligence Scores in Children with Obsessive Compulsive Disorder’ 10th International Congress on Psychopharmacology and 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, ANTALYA, Nisan 2018, Uluslararası Hakemli.

Kalyoncu T, Cildir DA, Ergüvendi FA, ‘Emotion Regulation Difficulties in Youth with Obsessive-Compulsive Disorder’ 10th International Congress on Psychopharmacology and 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, ANTALYA, Nisan 2018, Uluslararası Hakemli.

Cildir DA, Kalyoncu T, ‘Trichotillomania Associated With Aripiprazole: A Case Report’ 17th International ESCAP Congress 2017, SWİTZERLAND, Temmuz 2017.

Cildir DA, Kalyoncu T, ‘Use of Intravenous Immunoglobulin in the Treatment of Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infections: A case Report’, “Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 27; (S1); 165. 9th International Congress on Psychopharmacology and 5th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, ANTALYA, Nisan 2017, Uluslararası Hakemli.

Kalyoncu T, Çıldır DA, ‘Trichotillomania in a Child with Celiac Disease: Irrespective of Iron Deficiency Anemia’, “Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 27; (S1); 152. 9th International Congress on Psychopharmacology and 5th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, ANTALYA, Nisan 2017, Uluslararası Hakemli.

Kalyoncu T, Çıldır DA, ‘Management of Sleep Disturbances Induced by Montelukast: A Case Report’ “Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 27; (S1); 167. 9th International Congress on Psychopharmacology and 5th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, ANTALYA, Nisan 2017, Uluslararası Hakemli.

Cildir DA, Ozbek A, Topuzoglu A, Orcin E, Janbakhishov C.E, “Association of Prenatal Attachment and Infant Outcomes at Around Two Years of Age”, Journal of Infant Mental Health, 37; (1) 2016, 15th World of Congress of the World Association for Infant Mental Health, ÇEK CUMHURİYETİ, Mayıs 2016, Uluslararası Hakemli.

Cildir DA, Ozbek A, Topuzoglu A, Orcin E, Janbakhishov C.E, “Prenatal Depression and Anxiety: Do They Last? If So What are the Consequences for Infants After Two Years From Birth?” Journal of Infant Mental Health, 37; (1) 2016, 15th World of Congress of the World Association for Infant Mental Health, ÇEK CUMHURİYETİ, Mayıs 2016, Uluslararası Hakemli.

Cildir DA, Sahbudak B, Ozyurt G, Akay A, “Somnambulism Induced by Oros-Methylphenidate”, “Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 23; (1) 2014”, 6th International Congress on Psychopharmacology and International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, ANTALYA, Nisan 2014, Uluslararası Hakemli.

Arguz D, Guvenir T, Alptekin K, Eresen C, “The pedigree of schizophrenic patient”, “Bulletin of Clinical Psychopharmacology, “Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 23; (1) 2013”, 5th International Congress on Psychopharmacology and International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, ANTALYA, Nisan 2013, Uluslararası Hakemli.

İçerik 4

İçerik 5

Tezler

Tıpta Uzmanlık Tezi: Prenatal Bağlanma Düzeyinin, Gebelikte Anksiyete ve Depresyonun Erken Çocukluk Dönemine Etkileri: Bir Kohort Çalışması

Doktora Tezi: Sosyal Anksiyete Bozukluğu Olan Ergenlerin Beyin Manyetik Rezonans Görüntüleme Yöntemleri ile Yapısal ve Fonksiyonel Açıdan İncelenmesi ve Psikolojik ve Bilişsel Esneklik Ölçümleriyle Karşılaştırılması


Bilimsel Kuruluşlara Üyelik

Türk Tabipleri Birliği-İzmir Tabip Odası

Türkiye Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği

Türkiye Psikiyatri Derneği

Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği


İletişim


Adres: Alsancak mahallesi Aliçetinkaya bulvarı no 31, daire 61

Tel: +90 533 379 94 67 | +90 232 683 1 682

Email: info@denizarguzcildir.com